LogoKontakt Os
Logo
Kontakt Os

DGI Vestjylland

Dif

Her finder I forskellige link til:

Klik og besøg

DIF

Diverse Link

Her kan i finde anbefalede link til forenings hjælp:

Bilet system sponseret

DAI

Fundraising hjælp

Puljer

Idræts- og fritidspuljen

Har du en idé til et nyskabende initiativ?

Formålet med Idræts- og fritidspuljen er at støtte nye initiativer og projekter inden for idræts- og fritidsområdet i Holstebro Kommune.

Hvem kan søge?

• Idræts- og fritidspuljen kan søges af godkendte folkeoplysende foreninger, idrætsfaciliteter, selvorganiserede grupper og øvrige aktører med interesse i at udvikle idræts- og fritidsområdet i Holstebro Kommune.

Hvad kan der eksempelvis søges tilskud til:

• Nye idéer og tiltag på idræts- og fritidsområdet

• Aktiviteter, der kan motivere inaktive borgere

• Initiativer, der skaber grobund for vedvarende aktiviteter

• Nye tværgående samarbejder og organisationsformer

• Aktiviteter, der har fokus på særlige målgrupper

• Projekter, der kan skabe inspiration for andre

Der gives normalt ikke tilskud til:

• Etablering af fritidsfaciliteter

• Kommercielle aktiviteter

• Aktiviteter, der allerede er i gang

• Rejser, udflugter, ture m.m.

• Fortæring og kørsel

• IT-udstyr

Ansøgningsprocedure

• Ansøgningen skal indeholde oplysninger om formål, målgruppe, succeskriterier, tidsplan, budget m.m. - se ansøgningsskema.

• Ansøgningsskemaet skal udfyldes og sendes til fritidsafdelingen@holstebro.dk

• Ansøgninger, der får bevilget tilskud på mere end 10.000 kr., skal indsende et afregningsskema senest to måneder efter projektets afslutning. Afregningsskemaet sendes til fritidsafdelingen@holstebro.dk

• Sport og Fritid behandler og bevilger tilskud, efter høring i det råd, ansøgeren tilhører.

• Ansøgninger behandles løbende.

• Holstebro Idrætsråd bistår gerne med råd og vejledning:

www.holstebro-idrætsråd.dk -

Sport og Fritid kan derudover i samarbejde med Holstebro Idrætsråd selv tage initiativ til at igangsætte projekter, der understøtter formålet, finansieret gennem puljen.

Sport og Fritid har til enhver tid ret til at kontakte ansøger, om tilskuddet er brugt til formålet.

Sportsarrangementspuljen

Formålet med sportsarrangementspuljen er at støtte lokale, nationale og internationale eliteidræts- og breddeidrætsarrangementer, som afholdes i Holstebro Kommune.

Hvem kan søge?

• Sportsarrangementspuljen kan søges af godkendte folkeoplysende foreninger.

Hvad kan der søges tilskud til?

• Nationale og internationale mesterskaber og landskampe, som afholdes i Holstebro Kommune.

• Breddeidrætsarrangementer, som afholdes i Holstebro Kommune, og som er nyskabende.

• Der kan søges om et tilskud eller en underskudsgaranti. Underskudsgarantien kommer kun til udbetaling, hvis arrangementet giver underskud.

Ansøgningsprocedure

• Ansøgninger skal indeholde oplysninger om formål, målgruppe, succeskriterier, tidsplan, budget m.m. – se ansøgningsskema.

• Ansøgningsskemaet skal udfyldes og sendes til fritidsafdelingen@holstebro.dk

• Ansøgninger, der får bevilget tilskud på mere end 10.000 kr., skal indsende et afregningsskema senest to måneder efter arrangementets afslutning. Afregningsskemaet sendes til fritidsafdelingen@holstebro.dk

• Sport og Fritid behandler og bevilger tilskud, efter høring i det råd, ansøgeren tilhører.

• Ansøgninger behandles løbende.

• Holstebro Idrætsråd bistår gerne med råd og vejledning:

www.holstebro-idrætsråd.dk

Sport og Fritid har til enhver tid ret til at kontakte ansøger, om tilskuddet er brugt til formålet.

Vestforsynings Initiativpulje

kan du læse om her:https://www.vestforsyning.dk/om-vestforsyning/initiativpuljen/

Holstebro Idrætsråd

Sociale medier

Følg os på Facebook

Bricksite logo| MADE FOR FREE WITH

BRICKSITE